Durban Poison Logo
Durban Poison
SativaTHC 26% CBD 1%