Apple Fritter Logo
Apple Fritter
HybridTHC 32% CBD 1%